Pokaż kategorie

Gaśnice

Przełącz widok:
Gaśnica pianowa - OGWG-2XABF

Gaœnica pianowa. - łatwa i ergonomiczna w obsłudze oraz szybka i skuteczna w gaszeniu - ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej - prądownica na końcu węża umożliwia czasowe przerwanie gaszenia - możliwoœć wielokrotnego napełniania - zbiornik gaœnicy pokryty farbą poliestrową...

Gaśnica proszkowa 12kg GP-12x ABC/E - Ogniochron

Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych. Łatwa i ergonomiczna w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Zawór...

Gaśnica proszkowa 12kg GP-12z ABC/E - Ogniochron

Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych. Łatwa i ergonomiczna w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Konstrukcja...

Gaśnica proszkowa 1kg GP-1z BC - Ogniochron

Gaśnica proszkowa. Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych. Łatwa i ergonomiczna w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Zbiornik gaśnicy nie...

Gaśnica proszkowa 2kg GP-2x ABC/MM - Ogniochron

Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów dostawczych i ciężarowych. Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach. Łatwa i ergonomiczna w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Zawór odcinający za wskaźnikiem...

Gaśnica proszkowa 4kg GP-4x ABC- Ogniochron

Gaśnica zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym. Łatwa i ergonomiczna w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Zawór odcinający...

Gaśnica proszkowa 6kg GP-6x ABC- Ogniochron

Gaśnica zaprojektowana dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej. Pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym. Łatwa i ergonomiczna w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna w...

Gaśnica proszkowa 6kg GP-6x ABC/E - Ogniochron

Gaśnica zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym. Łatwa i ergonomiczna w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Zawór odcinający...

Gaśnica proszkowa 6kg GP-6z ABC/E - Ogniochron

Gaśnica zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży. Znajduje również szczególne zastosowanie w energetyce, górnictwie podziemnym, transporcie kolejowym. Łatwa i ergonomiczna w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Konstrukcja...

Gaśnica proszkowa 9kg GP-9x ABC/E - Ogniochron

Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych. Łatwa i ergonomiczna w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Zawór...

Gaśnica proszkowa OGAP-25xABC-E

Gaœnica przewoŸna proszkowa. - łatwa i ergonomiczna w obsłudze oraz szybka i skuteczna w gaszeniu - zawór odcinający ze wskaŸnikiem ciœnienia ułatwia kontrolę gaœnicy - konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia - zawór wyposażony w bezpiecznik ciœnieniowy - możliwoœć wielokrotnego...

Gaśnica proszkowa OGP-12XABC-E

Gaœnica proszkowa 12 kg. - gaœnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABC - zbiornik pokryty trwałą powłoką lakierniczą - wskaŸnik ciœnienia umożliwiający stałą kontrolę ciœnienia gaœnicy - wąż tworzywowy ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaœniczego - możliwoœć wielokrotnego napełniania w...

Gaśnica proszkowa OGP-1ZBC

Gaœnica proszkowa 1kg. - gaœnica samochodowa przeznaczona do gaszenia pożarów grupy BC - zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą - ergonomiczny uchwyt zaworu pozwalający na operowanie jedną ręką - dozowanie emisji œrodka gaœniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającego...

Gaśnica proszkowa OGP-2XABC-PM C

Gaœnica proszkowa 2 kg. - gaœnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABC - zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą - wskaŸnik ciœnienia umożliwiający stałą kontrolę ciœnienia gaœnicy - dozowanie emisji œrodka gaœniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko otwieralnego umożliwiającego...

Gaśnica proszkowa OGP-4XABC

Gaœnica proszkowa 4 kg. - gaœnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABC - zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą - wskaŸnik ciœnienia umożliwiający stałą kontrolę ciœnienia gaœnicy - wąż tworzywowy ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaœniczego - dozowanie...

Gaśnica proszkowa OGP-6XABC C

Gaœnica proszkowa 6 kg. - gaœnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABC - zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą - wskaŸnik ciœnienia umożliwiający stałą kontrolę ciœnienia gaœnicy - wąż tworzywowy ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaœniczego - dozowanie...

Gaśnica proszkowa OGP-9XABC-E

Gaœnica proszkowa 9 kg. - gaœnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABC - zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą - wskaŸnik ciœnienia umożliwiający stałą kontrolę ciœnienia gaœnicy - wąż tworzywowy ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaœniczego - dozowanie...

Gaśnica przewoźna Ogniochron OGAS-20B-E C

Gaœnica przewoŸna œniegowa. - bezszwowy zbiornik głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą - 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiającą odpowiednie kierowanie strugą œrodka gaœniczego - poręczny wózek umożliwiający łatwy i szybki transport urządzenia - prosta obsługa i niezawodnoœć w...

Gaśnica śniegowa Ogniochron 2kg OGS-2XB C

Gaœnica œniegowa 2 kg. - gaœnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy B - bezszwowy zbiornik pokryty trwałą powłoką lakierniczą - funkcjonalna dysza umożliwiająca precyzyjne podanie œrodka gaœniczego na Ÿródło ognia - dozowanie emisji œrodka gaœniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko otwieralnego...

Gaśnica śniegowa Ogniochron 5kg OGS-5XB C

Gaœnica œniegowa 5 kg. - gaœnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy B - bezszwowy zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą - wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaœniczego - dozowanie emisji œrodka gaœniczego poprzez zastosowanie...

Strony

Tomasz Lojtek

Kierownik działu BHP

tel. (34) 39 06 733

fax (34) 39 06 709

e-mail: lojtek@semex.pl

Zbigniew Sowa

Dział handlowy

tel. (34) 39 06 733
tel. kom. 667 978 737

e-mail: sowa@semex.pl

Adam Fijałkowski

Dział handlowy

tel. kom. 885 856 655

e-mail: fijalkowski@semex.pl

Krzysztof Gorzelak

Dział handlowy

tel.: 34/ 39 94 814
tel. kom. 663 886 222

e-mail: gorzelak@semex.pl

Rafał Sieczka

Dział handlowy

tel. (34) 39 06 779
tel. kom. 601 450 048

e-mail: sieczka@semex.pl

Anna Karlińska

Oferty, art. reklamowe, sprzedaż internetowa

tel. 34/ 39 06 771

tel. kom. +48 607 403 005

e-mail: karlinska@semex.pl

Anna Kokoszczyk-Machuderska

Oferty, sprzedaż internetowa

tel. 34 39 94 824

tel. kom. 721 910 920

e-mail: kokoszczyk@semex.pl

Katarzyna Wiśniewska

Oferty, przetargi, sprzedaż internetowa

tel.: 34/ 39 06 734
tel.: 691 118 840

e-mail: wisniewska@semex.pl

Dariusz Hiliński

Logistyka, obieg dokumentów, magazyn

tel. (34) 39 06 735
tel. kom. 517 497 689

e-mail: bhp@semex.pl

Sebastian Gonciarz

Logistyka, obieg dokumentów, magazyn

tel. (34) 39 06 779

e-mail: gonciarz@semex.pl

Warto wiedzieć