Pokaż kategorie

Przewody i kable

Przełącz widok:

Do ruchomych i przenośnych odbiorników domowych, rolniczych i warsztatowych o średnim poborze mocy

Napięcie znamionowe: 300/500 V

Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C

Norma: PN-91/E-90104 

Do ruchomych i przenośnych odbiorników domowych, rolniczych i warsztatowych o średnim poborze mocy...

Przewód spawalniczy z żyłą miedzianą o izolacji z gumy trudno palnej i olejoodpornej.

Napięcie znamionowe: 100 V

Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C

Norma: PN-91/E-90104

Zastosowanie: Do połączenia elektrody spawalniczej ze spawarką...

Zastosowanie:

Stałe zabezpieczone połączenia wewnątrz urządzeń oraz wewnątrz lub na zewnątrz opraw oświetleniowych.
Do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych, wyłącznie do obwodów sygnalizacyjnych lub sterowniczych.

Dostępne przekroje:

 • 0,5
 • 1,0
 • 1,5
 • 2,5
 • 4,0
 • 6,0
 • ...

Zastosowanie:

Przewody do układania na stałe powszechnie stosowane we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach, urządzeniach automatyki oraz w rurkach instalacyjnych w instalacjach wewnątrz budynków.
Stosowane w miejscach gdzie konieczne jest wiele krótkich odcinków oraz w miejscach, gdzie warunki układania...

Zastosowanie:

Wg PN-HD 516 S2:2003
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do przyłączania odbiorników ruchomych i przenośnych ogólnego przeznaczenia takich jak np. sprzęt gospodarstwa domowego.
W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, do lekkich przenośnych urządzeń, np. odbiorniki radiowe, lampy stołowe i...

Zastosowanie:

Wg PN-HD 516 S2:2003
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do przyłączania odbiorników ruchomych i przenośnych ogólnego przeznaczenia takich jak np. sprzęt gospodarstwa domowego.
W pomieszczeniach domowych,kuchniach, biurach, do lekkich przenośnych urządzeń, np. odbiorniki radiowe, lampy stołowe i stojące....

Zastosowanie:

w pomieszczeniach domowych, rolniczych, warsztatowych, kuchniach, biurach; do urządzeń gospodarstwa domowego, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, przy średnich obciążeniach mechanicznych (np. pralki, wirówki i lodówki).
Może by stosowany do urządzeń kuchennych i grzewczych, pod warunkiem, że nie...

OWY - przewód oponowy (O) warsztatowy (W) o izolacji polwinitowej (Y).

Zastosowanie:

w pomieszczeniach domowych, rolniczych, warsztatowych, kuchniach, biurach; do urządzeń gospodarstwa domowego, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, przy średnich obciążeniach mechanicznych (np. pralki, wirówki i lodówki).
Może by...

Zastosowanie:

Giętkie przewody stosowane sa do połaczeń między wzmacniaczami mocy małej częstotliwości i kolumnami głośnokowymi. Wykonywane są jako płaskie we wspólnej izolacji polwinitowej.

 

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do układania na stałe w urządzeniach energetycznych.

Dostępne przekroje

 • 2*1
 • 2*1,5
 • 2*2,5
 • 3*1,5
 • 3*2,5
 • 3*4
 • 4*1
 • ...

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Dostępne przekroje:

 • 2*1
 • 2*1,5
 • 2*2,5
 • 3*1
 • 3*1,5
 • 3*2,5
 • 4*1,5
 • 4*2,5
 • 5*2,5

 ...

YDYt - przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), wtynkowy (t)

Zastosowanie:

Do układania na stałe bezpośrednio w tynku lub pod tynkiem w pomieszczeniach suchych, a także w budynkach wykonanych...

Zastosowanie:

Do przesyłu energii elektrycznej - linie energetyczne prowadzone w powietrzu, wodzie, betonie, pomieszczeniach wewnętrznych, kanałach kablowych, bezpośrednio w ziemi.

Dostępne przekroje

 • 3*1,5
 • 3*2,5
 • 4*2,5
 • 5*4
 • 4*10
 • 5*10

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do wykonywania instalacji nisko-napięciowych, takich jak zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych. Stosowane są również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów.

Dostępne przekroje:

 • 6x0,5
 • 10x0,5

Mariusz Zasuń

Dział handlowy

tel. (34) 39 06 772
tel. kom. 601 078 000

e-mail: zasun@semex.pl

Krzysztof Witkowski

Sklep

tel. (34) 39 06 762

e-mail: witkowski@semex.pl

Warto wiedzieć