Pokaż kategorie

In Corpore

Przełącz widok:
 • do cięcia glazury i twardej terakoty
 • z obwodem zamkniętym
 • średnice 115 i 125 mm - do szlifierek kątowych
 • średnice 150 - 350 mm - do maszyn stołowych
 • do cięcia twardego betonu i materiałó—w budowlanych
 • z obwodem zamkniętym typu TURBO
 • do szlifierek kątowych
 • profesjonalna
 • do cięcia betonu i betonu zbrojonego
 • segmentowa, spawana laserowo
 • podwyższone segmenty
 • do szlifierek kątowych i spalinowych maszyn ręcznych
 • do cięcia materiałów budowlanych
 • z obwodem zamkniętym typu TURBO
 • do szlifierek kątowych
 • profesjonalna
 • do cięcia granitu i materiałów twardych
 • segmentowa, spawana laserowo
 • do szlifierek kątowych i spalinowych maszyn ręcznych
 • średnica 200 mm - również do maszyn stołowych
 • profesjonalna
 • do cięcia materiałów budowlanych
 • segmentowa, spawana laserowo (śred. 900 - lutowana)
 • do maszyn stołowych
 • profesjonalna
 • do cięcia granitu i betonu zbrojonego
 • z obwodem zamkniętym typu TURBO SPECIAL
 • do szlifierek kątowych
 • do cięcia glazury i terakoty 
 • z obwodem zamkniętym
 • średnice 115 i 125 mm - do szlifierek kątowych
 • średnice 150 - 350 mm - do maszyn stołowych
 • do cięcia materiałów budowlanych
 • segmentowa
 • średnice 115 - 230 mm - do szlifierek kątowych
 • średnice 300 i 350 mm - do maszyn ręcznych, spalinowych i stołowych
 • profesjonalna
 • do cięcia asfaltu i świeżego betonu
 • segmentowa, spawana laserowo, z zabezpieczeniem przed podcinaniem
 • do spalinowych maszyn ręcznych i maszyn jezdnych małej moc
 • do cięcia betonu i materiałów budowlanych
 • segmentowa
 • średnice 115 - 230 mm - do szlifierek kątowych
 • średnice 300 - 500 mm spawane laserowo - do maszyn ręcznych, stołowych i jezdnych
 • profesjonalna
 • do cięcia betonu i kostki betonowej
 • segmentowa, spawana laserowo
 • podwyższone segmenty
 • do szlifierek kątowych i spalinowych maszyn ręcznych
 • profesjonalna
 • do cięcia betonu i materiałów budowlanych
 • segmentowa, spawana laserowo
 • do szlifierek kątowych 
 • profesjonalna
 • do cięcia betonu i betonu zbrojonego
 • z obwodem zamkniętym typu TURBO
 • do szlifierek kątowych i spalinowych maszyn ręcznych
 • profesjonalna
 • do cięcia piaskowca i materiałów trących
 • segmentowa, spawana laserowo
 • średnice 115, 125, 150, 180, 230 mm - do szlifierek kątowych
 • średnice 200 mm oraz 300, 350, 400 mm - do maszyn stołowych
 • profesjonalna
 • do cięcia granitu i materiałów twardych
 • segmentowa, spawana laserowo
 • do maszyn stołowych
 • do cięcia asfaltu i świeżego betonu
 • segmentowa, spawana laserowo, z zabezpieczeniem przed podcinaniem
 • do spalinowych maszyn ręcznych i maszyn jezdnych
 • do cięcia twardego betonu
 • segmentowa
 • do szlifierek kątowych 
 • do cięcia glazury 
 • z obwodem zamkniętym
 • do szlifierek kątowych
 • do cięcia materiałów budowlanych
 • segmentowa
 • do szlifierek kątowych

Strony