Pokaż kategorie

Przepisy prawne dotyczące środków ochrony skóry

Norma 89/656/EWG, obejmuje minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, do której zalicza się kremy i maści ochronne do  indywidualnych ochron. Środki ochrony skóry objęte są polską normą PN-88/Z-08054 „Dermatologiczne środki ochrony osobistej. Klasyfikacja i wymagania”. Według tej dyrektywy środki osłaniające skórę, do których zalicza się kremy, żele i maści ochronne, stosuje się do ochrony rąk przed działaniem szkodliwych czynników występujących podczas pracy, takich jak: pyły, żywice, barwniki, woda, wodne roztwory soli i kwasów o stężeniu do 5%, chłodziwa, rozpuszczalniki organiczne, pokosty, farby, produkty destylacji ropy naftowej, kleje, promieniowanie ultrafioletowe i czynniki biologiczne. Pracodawca jest zobligowany  do przeprowadzania oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy określonych pracach i związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających dane ryzyko. Niezależnie od wyników oceny ryzyka pracodawca powinien zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony skóry. Przepisy te dotyczą wszystkich pracodawców i pracowników na poszczególnych stanowiskach.

Sklep z art. BHP

Sklep stacjonarny, dostępność produktów, zamówienia

tel.: 34/ 39 06 764

e-mail: bhpsklep@semex.pl

Tomasz Lojtek

Kierownik działu BHP

tel. (34) 39 06 733

fax (34) 39 06 709

e-mail: lojtek@semex.pl

Adam Fijałkowski

Dział handlowy

tel. kom. 885 856 655

e-mail: fijalkowski@semex.pl

Krzysztof Gorzelak

Dział handlowy

tel.: 34/ 39 94 814

e-mail: gorzelak@semex.pl

Adrian Stępień

VENDING – DZIAŁ TECHNICZNY, OBSŁUGA MASZYN

tel.: 887 212 211

e-mail: adrian.stepien@semex.pl

Anna Karlińska

Oferty, art. reklamowe, sprzedaż internetowa

tel. 34/ 39 06 771

tel. kom. +48 607 403 005

e-mail: karlinska@semex.pl

Damian Stępień

DZIAŁ HANDLOWY

tel.: 887 255 755

e-mail: stepien@semex.pl

Kamil Konieczny

OFERTY, ART. REKLAMOWE, SPRZEDAŻ INTERNETOWA

tel.: 34/ 39 94 818

e-mail: konieczny@semex.pl

Marta Parkitna

LOGISTYKA, OBIEG DOKUMNTÓW

tel.: 34/39 94 824

e-mail: parkitna@semex.pl

Paweł Wojnowski

VENDING – DZIAŁ TECHNICZNY, OBSŁUGA MASZYN

tel.: 723 250 050

e-mail: wojnowski@semex.pl

Dariusz Hiliński

Logistyka, obieg dokumentów, magazyn

tel. (34) 39 06 735
tel. kom. 517 497 689

e-mail: bhp@semex.pl

Sebastian Gonciarz

Logistyka, obieg dokumentów, magazyn

tel. (34) 39 06 779

e-mail: gonciarz@semex.pl

Krzysztof Mołda

Logistyka, obieg dokumentów, magazyn

tel. (34) 39 06 811

e-mail: molda@semex.pl