Pokaż kategorie

Izolbet

Przełącz widok:
 • Akrylowy tynk strukturalny jest gotową do użycia, wgłębnie kolorowaną masą tynkarską na bazie modyfikowanego spoiwa akrylowego oraz wypełniaczy węglanowych i kwarcowych. Oferowany jest w szerokiej palecie kolorystycznej, opartej na odpornych na UV i alkalia pastach pigmentowych. Posiada zabezpieczenia przeciw grzybom,
 • ...
 • Do przyklejania płyt styropianowych i ekstrudowanych do podłoży betonowych i ceramicznych. UWAGA ! Stosować na zimno. Stosować na zewnątrz budynków. Chronić przed mrozem !

Sposób stosowania:

 • Przed użyciem IZOLBET-S należy bardzo dobrze wymieszać mechanicznie. Masę nanosić na trwałe, równe, oczyszczone
 • ...

Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa DYSPERBIT

Własności:

 • wykazuje wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne,
 • nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
 • duża odporność termiczna powłok,
 • posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży budowlanych na bazie cementu.

Zastosowanie

Do renowacji i konserwacji pokryć dachowych wyłącznie...

DYSPERBIX przeznaczony jest do gruntowania podłoży pod masy bitumiczne i papy. Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące podłoże, na gruntowanej powierzchni tworzy warstwę szczepną do materiałów powłokowych.

 • Do renowacji i konserwacji pokryć dachowych wyłącznie z pap asfaltowych, wykonywania pokryć dachowych bezosnowowych na podkładzie jednej warstwy papy. Do wykonywania powłok dekoracyjno - ochronnych na pokryciach z pap asfaltowych, gruntowania podłoży i izolacji fundamentów. UWAGA ! Stosować na zimno.
 • ...
 • Dysperbit-K jest gęstopłynną masą, rozcieńczalną wodą, koloru ciemnobrązowego, ekologicznie bezpieczną. Nie zawiera toksycznych, lotnych i łatwopalnych rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony podobnie jak DYSPERBIT do zewnętrznych zastosowań w budownictwie, szczególnie zalecany do wykonywania hydroizolacyjnych powłok dekoracyjnych. Nanosić co najmniej dwie warstwy, każdą
 • ...
 • Emulsja gruntująca IZOLBET EG jest wodną dyspersją modyfikowanej żywicy polimerowej o kolorze mlecznobiałym i charakterystycznym niedrażniącym słabym zapachu. Po wyschnięciu produkt staje się transparentny.

Właściwości:

 • IZOLBET EG jest wyrobem pomocniczym, służącym do wyrównania i redukcji chłonności podłoży mineralnych z jednoczesnym
 • ...
 • FOLIA W PŁYNIE PREMIUM IZOLBET FPP TWORZY WODOSZCZELNE, ELASTYCZNE POWŁOKI NA PODŁOŻACH MINERALNYCH, PŁYTACH GIPSOWO-KARTONOWYCH, PŁYTACH WIÓROWYCH.
 • Folię stosuje się w miejscach narażonych na kontakt z wodą, w szczególności do uszczelniania ścian i podłóg w łazienkach, kabinach prysznicowych i piwnicach
 • ...
 • Do szpachlowania wstępnego i właściwego powierzchni gipsowych, betonowych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, betonu komórkowego, ścian działowych z płyt Pro-Monta i płyt kartonowo-gipsowych.

Właściwości:

 • Spoiwo gipsowe o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, wysokiej elastyczności i plastyczności.
 • Masa wykończeniowa do uzyskiwania białych, gładkich i równych powierzchni o wysokiej jakości na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, ściany betonowe. Może być stosowana do uzupełniania ubytków w ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości:

 • Charakteryzuje się bardzo dobrą
 • ...

Roztwór asfaltowy gruntujący IZOLBET-A

Zastosowanie
Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonów i tynków, pod właściwe hydroizolacje bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych oksydowanych oraz modyfikowanych SBS. UWAGA ! stosować na zimno....

Masa asfaltowa powłokowa IZOLBET-DP

Zastosowanie
Do konserwacji pokryć dachowych z papy asfaltowej, wykonywania izolacji przeciwwilgociowej betonów i tynków na zewnątrz budynków. UWAGA: Stosować na zimno !

 

Lepik na zimno IZOLBET-K

Zastosowanie

Do przyklejania pap asfaltowych do: wcześniej wykonanych pokryć papowych (izolacje wielowarstwowe), podłoży betonowych na zewnątrz budynków zagruntowanych wcześniej IZOLBETem-A. UWAGA ! Stosować na zimno. Nie stosować do pap smołowych oraz pap asfaltowych na...

Klej IZOLBET KG stosuje się do przyklejania płytek ceramicznych i terakotowych, ściennych i podłogowych, na podłoża betonowe, ceramiczne jastrychowe, surowe i tynkowane, w pomieszczeniach nie narażonych na obciążenia przemysłowe i ciągłe zawilgocenie. Do stosowania wewnątrz budynków....

Uniwersalna wodo-i mrozoodporna, elastyczna zaprawa stosowana do przyklejania płytek ceramicznych i terakotowych.

Do przyklejania płytek ceramicznych i terakotowych, ściennych i podłogowych, na podłoża betonowe, ceramiczne i tynkowane, na zewnątrz i wewnątrz budynków....

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, terakotowych i gresowych.

Klej IZOLBET KGw jest uniwersalną wodo- i mrozoodporną zaprawą klejącą o podwyższonej elastyczności. Przeznaczony do przyklejania płytek ceramicznych, terakotowych i gresowych, zarówno ściennych jak i podłogowych, na podłoża betonowe i ceramiczne....

Zaprawa murarska cementowa do wznoszeniu murów wewnętrznych i zewnętrznych z elementów drobno i średniowymiarowych: ceramicznych, betonowych, gazobetonowych, silikatowych, kamiennych, przy grubości spoiny powyżej 10 mm. Nadaje się do murowania ścian piwnic i murów fundamentowych. 

 ...

Zaprawa murarska cienkowarstwowa. 

Do wznoszeniu murów wewnętrznych i zewnętrznych z betonu komórkowego i silikatów.

Zaprawa murarska do klinkieru. Do wznoszeniu murów wewnętrznych i zewnętrznych z klinkierowej cegły licującej z jednoczesnym wykonaniem spoiny pełnej o charakterze ozdobnym (kolorowym). Nadaje się do wznoszenia ścian konstrukcyjnych (fundamentowych i elewacyjnych), a także ogrodzeń i kominów. Zalecane grubości spoin 12...

Zaprawa posadzkowa
Służy do wykonywania oraz naprawy tradycyjnych posadzek i cementowych podkładów podłogowych pod różnego rodzaju warstwy wykładzinowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy grubościach nakładanej warstwy powyżej 25mm.

 ...

Strony