Pokaż kategorie

Loxeal

Przełącz widok:
  • Zalecany do małych śrub regulujących.
  • Łatwo demontowalny, ogólnego zastosowania.
  • LOXEAL 55-03 jest jednoskładnikowym anaerobowym środkiem do zabezpieczania gwintów średniej wielkości przed samoczynnym luzowaniem się i odkręcaniem, przeciekami i korozją. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu dopływu powietrza (tlenu) w szczelinie pomiędzy dwoma metalowymi powierzchniami (w gwincie). Jest szczególnie przydatny na
  • ...
  • Wysoka wytrzymałość połączeń śrubowych, nawet na powierzchniach lekko zaolejonych.
  • Szybkie utwardzanie, dopuszczalne stosowanie na powierzchnie zaolejone.
  • Uszczelniacz hydrauliczny do celów ogólnych; przy stycznikach pneumat. i hydraulicznych o oerednicy do 3/4".
  • Bardzo szybko wiążący do montażu automatycznego
  • Szybko wiążący, o najwyższej wytrzymałości, większej tolerancji.
  • Najwyższa odporność temperaturowa, duża tolerancja. Połączenie najwyższej jakości i wytrzymałości.