Pokaż kategorie

Dolvap

Przełącz widok:

Produkt uzyskany w procesie hydratyzacji mielonego wapna, stosowany w budownictwie, przemyśle chemicznym czy hutnictwie. Zaprawy z wapnem hydratyzowanym tworzą szczelne połączenie murarskie z podłożem, dobrze chroniąc mury przed dostępem wilgoci.